Društvo harfistov Slovenije
Društvo harfistov Slovenije
Slovenščina English

O društvu

Društvo harfistov Slovenije – DHS

DHS je prostovoljno združenje profesionalcev, amaterjev ter ljubiteljev harfe, je nepolitično in nestrankarsko. Ustanovljeno je bilo 28. januarja 1995 v Velenju z namenom informiranja slovenskih harfistov o dogajanju v državi in v tujini, za pomoč in organizacijo koncertov, tekmovanj, pripravo gostovanj, seminarjev, snemanj, za izmenjavo profesorjev in učencev doma in v tujini, za sodelovanje s Svetovnim harfističnim kongresom (WHC)…

V zadnjih štiriindvajsetih letih je bilo organiziranih kar nekaj seminarjev za pedalno harfo, kot tudi kromatično oziroma križno harfo, tako z domačimi kakor tudi eminentnimi tujimi predavatelji. Skupaj s slovenskimi harfistkami so se seminarjev udeležili tudi slušatelji iz Avstrije, Italije, Nemčije, Slovaške, Bolgarije, Tajvana, Turčije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.

Organizirali in sofinancirali smo: sodelovanje ter obisk na WHC v Pragi, Amsterdamu,... in EHC v Cardiffu, koncerte doma ter v tujini, snemanje za RTV, revijski nastop najmlajših harfistov, sodelovali pa smo tudi pri mnogih drugih manjših projektih.

Že več let dobro sodelujemo z Društvom harfistov Srbije in Turčije s katerimi skupaj pripravljamo izmenjavo študentskih koncertov, predavanj in seminarjev.

V letošnjem letu pripravljamo koncerte in mojstrski seminar za dijake in študente, ki ga bo vodila harfistka prof. Irina Zingg.

Organizacija petega mednarodnega tekmovanje za harfo v Sloveniji je bila naša velika želja, ki jo bomo skupaj z Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje tudi uresničili.


Sponzorji tekmovanja