Društvo harfistov Slovenije
Društvo harfistov Slovenije
Slovenščina English

Pogoji uporabe

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov, DRUŠTVU HARFISTOV SLOVENIJE , Jenkova cesta 4, 3320 Velenje, 7, matična št.: 5891060000, DŠ: 21649359, zakoniti zastopnik Dalibor Bernatović (v nadaljevanju društvo), da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

 
 

1. Posredovanja sporočil z vsebinami za namen:
 
Vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, obveščanja o obravnavi prijave na tekmovanje, novih podrobnostih oziroma dogodkih, povezanimi s tekmovanjem.
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani društva in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja po naslednjih poteh:
 

  • Elektronski naslov
  • SMS/MMS
  • po pošti


2. Objavo posnetih fotografij – utrinkov s tekmovanja za namen:
Informiranja o pripravi, poteku in izvedbi Mednarodnega tekmovanja društva harfistov Slovenije si upravljalec osebnih podatkov dovoljuje objavo posnetih fotografij na spletnem mestu www.DRUSTVO-HARFISTOV.si .

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let oziroma skrbnik ali zakonit zastopnik mladoletne osebe in seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter s svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.
Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka izvedbe mednarodnega tekmovanja društva harfistov Slovenije.
Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in društvo, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo.
Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.
Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate na e-naslov dalibor.bernatovic@guest.arnes.si :
 

  • Pisno zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
  • Pisno zahtevo, da se vam dopustiti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
  • Pisno zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
  • Pisno lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave in pošljete ugovor/pritožbo na
  • Informacijskega pooblaščenca, če smatrate, da so kršene vaše pravice.

Sponzorji tekmovanja