Društvo harfistov Slovenije
Društvo harfistov Slovenije
Slovenščina English

Pravila tekmovanja

5. MEDNARODNO TEKMOVANJE DRUŠTVA HARFISTOV SLOVENIJE
 1. člen

  Društvo harfistov Slovenije v soorganizaciji Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje razpisuje:

  5. Mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije

  Namen tekmovanja je promocija glasbene kulture, izmenjava izkušenj med mladimi glasbeniki iz različnih krajev in držav ter spodbujanje mladih za glasbeno izobraževanje.

  Tekmovanja se lahko udeležijo učenci, dijaki, študenti državnih ali zasebnih glasbenih šol in mladi, ki se glasbeno izobražujejo na zasebnih tečajih, dodiplomskih ali podiplomskih študijih in tudi že diplomirani glasbeniki.

 2. člen
  Tekmovanje bo javno. Udeleženci bodo razdeljeni v sedem kategorij:

  KAT. A-k – rojeni  2009 in mlajši;
  KAT. A-p – rojeni  2009 in mlajši;
  KAT. B – rojeni  2008, 2007, 2006;
  KAT. C – rojeni  2005, 2004, 2003;
  KAT. D – rojeni  2002, 2001, 2000, 1999;
  KAT. E - rojeni  1998, 1997, 1996, 1995;
  KAT. F  - rojeni  1994, 1993, 1992, 1991;

   

  Kat. A-k  se izvaja na keltski harfi
  Kat. A-p  se izvaja na pedalni harfi
  Kat. F se izvaja v dveh etapah in v dveh dneh

 3. člen

  Zelo dobri glasbeniki se lahko po svoji želji in presoji profesorja prijavijo za tekmovanje tudi v višje starostne kategorije. Ob oddaji prijave je odločitev dokončna in se program in kategorija ne moreta več spreminjati.

 4. člen

  Tekmovanje se bo odvijalo v dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski v Velenju od 26.10. - 28.10.2019.

 5. člen

  Za vse nesporazume ali pritožbe je pristojen predsednik tekmovanja. Njegova odločitev je dokončna.

 6. člen

  Prijavljeni tekmovalci se bodo predstavili z najmanj dvema skladbama, od katerih mora biti ena iz obveznega programa (seznam je objavljen na povezavi).

 7. člen

  Ves tekmovalni program se igra na pamet. Vsi tekmovalci morajo imeti pri sebi originalno partituro izvajanih skladb, če bi žirija zahtevala vpogled. V nasprotnem primeru so lahko izključeni iz tekmovanja.

 8. člen

  Vsak tekmovalec se mora najmanj eno uro pred začetkom svoje kategorije registrirati, pokazati osebni dokument s fotografijo in predložiti tri kopije izvajanih skladb.

 9. člen

  Na tekmovanju bo poskrbljeno za klavir. Korepetitorja si tekmovalci priskrbijo sami in tudi krijejo njegove stroške.

 10. člen

  Tekmovalci morajo upoštevati naslednje časovne omejitve izvajanega programa:
  KAT. A   6 min.
  KAT. B 10 min.
  KAT. C 15 min.
  KAT. D 20 min.
  KAT. E 30 min.
  KAT. F 50 min. -  v dveh etapah po 25 in 25 min.

  Tekmovalec, ki bo presegel maksimalni čas izvajanja, bo kaznovan z odbitkom 1/100 točk za vsako preseženo minuto.

 11. člen

  Žirija kategorij A, B, C, D in E je sestavljena iz najmanj treh (3) članov, kategorija F pa iz šestih (6) članov, ki so priznani profesorji na konservatoriju, akademijah, glasbeniki ali uveljavljene osebnosti iz glasbenega sveta.
  Člani žirije na tekmovanju ne smejo soditi svojih sorodnikov in učencev ali biti člani taiste kategorije, lahko pa sodijo v ostalih kategorijah. Ob ustanovitvi žirije vsak član podpiše o tem izjavo.

 12. člen

  Če bi bilo število udeležencev precej višje od razpisanih mest natečaja, si DHS pridržuje pravico predčasno zaključiti sprejemanje prijav oziroma lahko zavrne prijave, ki bodo prispele prek tajništva Glasbene šole Fran Korun Koželjski (v tem primeru bodo povrnjene vpisnine).
  Prednost bodo imele prijave, ki bodo prispele prej.

 13. člen

  Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da lahko po svoji presoji in izbiri povabi tekmovalca v kategorijo F. Organizacijski odbor si tudi pridržuje pravico, da opusti kategorije, v katere bi se prijavilo premalo kandidatov. V tem primeru bodo povrnjene vpisnine - kotizacije.

 14. člen

  Odločitve žirije so dokončne in neizpodbitne.
  Žirija lahko odloči, da se posamezne nagrade ne dodelijo.

 15. člen

  S prijavo na tekmovanje se tekmovalci oziroma starši mladoletnih tekmovalcev soglašajo z javno objavo programov, določenih osebnih podatkov in doseženih rezultatov na tekmovanju. S prijavo mora udeleženec brezpogojno sprejeti celoten pravilnik tekmovanja.

 16. člen

  Prvo-, drugo- in tretje uvrščeni - nagrajeni tekmovalec, mora biti ocenjen vsaj s 95 - 100 točk.

  Vsi ostali udeleženci, ki dosežejo od 90 -100 točk, prejmejo Zlato plaketo,
  tekmovalci z 80 - 89,99 točk prejmejo Srebrno plaketo,
  tisti z 70 - 79,99 točk prejmejo Bronasto plaketo in
  vsi ostali Priznanje za udeležbo na tekmovanju za doseženih 50—69,99 točk.

  Priznanja žirije:
  - tekmovalcu, ki doseže 100 točk,
  - tekmovalcu za najbolje izvedeno skladbo tekmovanja,
  - obetavnemu tekmovalcu iz najnižje kategorije.

  Poleg zgoraj navedenih nagrad, bodo podeljene še tri posebne nagrade:

  • 1. Nagrada Tovarne harf CAMAC

  • 2. Nagrada Društva harfistov Slovenije

  • 3. Nagrada Glasbene šole Fran Korun Koželjski

  Nagrade bodo podeljene na zaključnem večeru (koncertu) natečaja.

 17. člen

  Tekmovalci so dolžni poslati med 1. septembrom in 25. septembrom 2019 izpolnjeno prijavo po priloženem obrazcu, fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, ter potrdilo o plačani kotizaciji.

  Plačilo vpisnine - kotizacije v znesku 70 EUR za kategorije A, B, in C
  ter 90 EUR za  kategorije D, E, in F je potrebno nakazati preko bančnega TRR računa, naslovljeno na:


DRUŠTVO HARFISTOV SLOVENIJE
Jenkova 4
3320 Velenje
Slovenija


Številka TRR DHS:
IBAN: SI56 0242 6001 9202 072
BIC koda: LJBASI2X, NLB d.d.Predsednik tekmovanja:
Boris Štih, prof.Predsednik Društva harfistov Slovenije,
Sopredsednik tekmovanja:

Dalibor Bernatović, prof.

 


Tajnik tekmovanja:
Andreja Mohorič, prof.

 

Žirija tekmovanja:                                                         

1. Ruda Ravnik Kosi
2. Irina Zingg
3. Sirin Pancaroglu
4. Emanuela Degli Esposti
5. Diana Grubišić Ćiković
6. Stephen Fitzpatrick


Sponzorji tekmovanja